Πατήστε "Enter" για μετάβαση στο περιεχόμενο

Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2022

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022 και παρακαλούμε όπως το  αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022», μέχρι και τις 8/4/2022.

Με εκτίμηση,
——————————
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ – Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

Entypo-amoivaies-metatheseis-2022