Πατήστε "Enter" για μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγίες για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχ. έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την την υπ. αρίθμ. 140211/Δ2/03-11-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., στην οποία γνωστοποιείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 4710/12-10-2021 της με αρ. πρωτ. Υ.Α. 126316/Δ2/06- 10-2021 με θέμα «Οργάνωση καί λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022», το σχολικό έτος 2021-2022 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Μαθηματικά,
  • Φυσική,
  • Χημεία
  • Αγγλικά

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.