Πατήστε "Enter" για μετάβαση στο περιεχόμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

  • Χρήση Μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους μαθητές/τριες  όλων των τάξεων.

  • Διαχείριση μαθητών με συμπτώματα περιστατικών COVID-19

Εκτός του χώρου του σχολείου: ο μαθητής παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

Στη σχολική μονάδα:  ο Υπεύθυνος COVID-19 αφού εξασφαλίσει την απομόνωση του μαθητή/της μαθήτριας  και  τη χρήση μάσκας επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Η οικογένεια ευθύνεται για την ιατρική αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.

  • Αν χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ` οίκον.
  • Αν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό , ο/η μαθητής/τρια πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός ). Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν σταματήσουν ή υποχωρήσουν τα συμπτώματα, με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών.  Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ, ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες  όταν επιστρέφουν στο σχολείο  υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.
  • Αν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, ο/η μαθητής/τρια  επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ.
  • Εάν  δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η  μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή  το πρόβλημα υγείας αποκατασταθεί, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
  • Απουσίες μαθητών/τριών λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών/τριών που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ΄ οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες,   οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιδεικνύουν στη Διευθυντή/ντρια :

  • Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου , η οποία εκδίδεται αφού επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).
  • Σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
  • Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της, με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενό/ή τους των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου.

.ΕΞΕ – 108730 – 2022 – Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης