Πατήστε "Enter" για μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημοσιεύσεις στην κατηγορία “Λειτουργία σχολείου”

Οδηγίες για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχ. έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την την υπ. αρίθμ. 140211/Δ2/03-11-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., στην οποία γνωστοποιείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 4710/12-10-2021 της…

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου