Πατήστε "Enter" για μετάβαση στο περιεχόμενο

Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τιμητική Εκδήλωση για τα 15 χρόνια Αιμοδοτικής προσφοράς εκ μέρους του Αιματοκρίτη, της 7ης ΥΠΕ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας ομάδα μαθητριών Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας