Πατήστε "Enter" για μετάβαση στο περιεχόμενο

Τιμητική Εκδήλωση για τα 15 χρόνια Αιμοδοτικής προσφοράς εκ μέρους του Αιματοκρίτη, της 7ης ΥΠΕ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας ομάδα μαθητριών Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας

Στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης για τα 15 χρόνια αιμοδοτικής προσφοράς
εκ μέρους του Αιματοκρίτη, της 7ης ΥΠΕ και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίας Βαρβάρας  ομάδα μαθητριών Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας συμμετείχε με
τα “ρητορικά τους αγωνίσματα” στηρίζοντας με επιχειρήματα  την
αναγκαιότητα αιμοδοσίας και προσφοράς στο κοινό.